Beatles

The Beatles – Lovely ...

The Beatles – Lovely Rita

The Beatles – Magical...

The Beatles – Magical Mystery Tour